Antall i seremonien

I tråd med nasjonale retningslinjer er det nå begrenset antall plasser i kirker og kapeller. Nøyaktig antall varierer fra sted til sted, og vi har derfor laget en oversikt her:

Kongsberg kirke

Kongsberg Gravlund lille

Kongsberg Gravlund store

Jondalen kirke

Hedenstad kirke

Efteløt kirke

Komnes kirke

Tuft kirke

Hem kirke

Styrvoll kirke

Svarstad kirke

200

10

50

50

25

40

35

30

25

30

50