Planlegg begravelsen

Valg av seremoni

Seremonien finner sted ca. 1-2 uker etter dødsfallet. I Norge har gravferdstradisjonene stått sterkt, og de fleste seremonier har foregått i Den norske kirkes regi. Hovedtrekkene har vært relativt uendret gjennom mange år. De senere årene har imidlertid valgmulighetene blitt flere, og det kan være fint å sette seg litt inn i hvilke muligheter som finnes, før man starter planleggingen av en gravferd.

en hvit kiste med hvite blomster og bånd på

Valg av seremoniform

De fleste trossamfunn har en fast liturgi som skal følges i større eller mindre grad i en gravferdsseremoni. Denne består som regel av et minneord om den som er død, en andakt og musikkinnslag i form av fellessang og/eller solistinnslag.

I tillegg til muligheten for en religiøs seremoni har det de senere årene kommet frem en mulighet for det som kalles livssynsåpen seremoni. I en livssynsåpen seremoni kan de etterlatte fritt bestemme alt innholdet. Omfanget og varigheten kan tilpasses slik det føles riktig i hvert enkelt tilfelle.

Vi bistår ved gravferd i regi av alle trossamfunn og livssyn, og har brede erfaring innenfor ulike seremonityper. Vi har også utdannet egne gravferdstalere som kan ta rollen som seremonileder i livssynsåpne seremonier.
et kors som ligger på et brunt bord med en plante i nedre venstre hjørne

Bergavelse eller kremasjon?

Ved en jordbegravelse avsluttes seremonien med at kisten føres til graven, og senkes der.

Dersom det skal være kremasjon avsluttes seremonien med at kisten bæres ut i bårebilen, og fraktes til krematoriet (dersom ikke seremonien finner sted på selve krematoriet). Kisten kremeres en av de første dagene etter seremonien, og urna fraktes til den aktuelle gravlunden. Her skal den settes ned i graven innen 6 måneder etter dødsfallet.

Det er som regel mulig å være med på urnenedsettelsen, dersom man ønsker det.
en urne med blomsterkrans rundt

Livssynsåpen seremoni ved gravferd

I en verden som blir stadig mer mangfoldig og kompleks, er det viktigere enn noen gang å ha muligheten til å markere en persons død på en måte som er åpen og inkluderende. Livssynsåpne seremonier ved gravferd gir de etterlatte mulighet til å hedre den avdødes liv på en personlig og unik måte, uten å måtte forholde seg til noen spesifikke religiøse ritualer eller symboler.

Men hvordan skiller en livssynsåpen begravelse seg fra en tradisjonell begravelse i kirken? En livssynsåpen begravelse eller bisettelse er ikke knyttet til noen spesifikke religiøse tradisjoner eller ritualer. I stedet gir den familie og venner mulighet til å velge hvilke elementer som skal være en del av seremonien, basert på deres egne ønsker og behov.

En livssynsåpen seremoni kan være både innendørs og utendørs, og den kan være tilpasset den enkelte avdødes liv og interesser. Dette gir større fleksibilitet og kreativitet enn en tradisjonell begravelse i kirken eller i regi av Humanetisk Forbund, som ofte følger faste riter og regler. Samtidig gir den også mulighet for familie og venner til å dele sine tanker og følelser på en åpen og inkluderende måte, uten å måtte forholde seg til noen spesifikke livssyn eller religiøse overbevisninger.

Til slutt er det viktig å huske at en livssynsåpen seremoni ikke er for alle. For noen kan en tradisjonell begravelse i kirken fortsatt være den beste måten å markere en persons død på, men for de som ønsker en mer åpen og inkluderende markering, kan en livssynsåpen begravelse eller bisettelse være en god mulighet. Uansett bør valget være basert på hva som er best for den enkelte og deres familie og venner, og det bør tas hensyn til alle involverte parters ønsker og behov.
en bukett med lilla, gule og grønne blomster med hender som holder den