top of page
BB stills (4 of 5).jpg

Våre tjenester

Borgersen Begravelsesbyrå hjelper deg med alt knyttet til et dødsfall. Vi loser deg gjennom planleggingen av begravelsen, og er en støttespiller i en ellers vanskelig situasjon. Ta kontakt med oss dersom det er noe du lurer på. Vi har døgnvakt.

-

Henting ved dødsfall i hjemmet eller i institusjon

-

Valg av kiste

-

Stell og nedlegg i kiste

-

Syning av avdøde i kiste

-

Tilrettelegging av seremoni i kirke eller kapell

-

Bestilling av: Prest / Taler 

-

Dødsannonse og minneside

-

Sanghefter / Program

-

Solister

-

Organist

-

Blomster

-

Minnealbum

-

Streaming / opptak av seremonien

-

Minnesamvær med alt tilbehør

-

Melding av dødsfallet til Lensmann, skifteretten, NAV og folkeregisteret

-

Båretransport inn/utland

-

Søknad ved askespredning

-

Gravstein. Vi har en stor innendørs utstilling hos Eiker Begravelsesbyrå i Hokksund.

-

Innskripsjon for de som skal legge til et navn på eksisterende stein

-

Midlertidig gravmarkering (ventekors med navneplate)

-

Hjelp til utfylling av skjemaer i forbindelse med egen gravferd

-

Gravferdsstønad fra NAV

-

Takkekort

-

Takkeannonse i avisen

Vi hjelper deg med en minneverdig avskjed.

blomster begravelse.jpg
bottom of page